Android tv box. Ảnh: Internet

Những gì bạn có thể làm gì với thiết bị Android tv box?

Cho thuê website mobile.com.vn Giá Thuê: 5.000.000đ/tháng Gọi: 078888-1898 Streaming video: Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể xem YouTube trên TV của bạn hơn là trên một màn hình máy tính nhỏ hoặc thậm chí các ứng dụng video khác của bạn như Netflix, Hulu hoặc Amazon Dịch vụ Video!.   Bây giờ bạn có […]